Les autres bureaux de YES Akademia

YES Akademia en Inde

Swati Kunchikorve, Coordonnateur de Programme swati@valligraph.com Tel: +91 97738 42492

YES Akademia au Nicaragua

Jessica Davila Mercedez Salazar, Coordinatrice de Programme, jessica@valligraph.com Tel: +505-873-21366

YES Akademia au Sénégal

Younousse Diallo, Coordonnateur de Programme, yunus@valligraph.com Tel: +221 70 855 34 77

YES Akademia à Haïti

Jean Ernst, Coordonnateur de Programme, jean@valligraph.com Tel: +33 6 28 45 03 88